FB pixel
Skip to content

จบผู้ช่วยพยาบาล ทำงานอะไร

จบผู้ช่วยพยาบาล ทำงานอะไร

จบผู้ช่วยพยาบาล ทำงานอะไร อาชีพผู้ช่วยพยาบาลถือได้ว่าอาชีพยอดนิยมหนึ่ง เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะดำเนินการในสายสุขภาพและก็ความสวยงาม ต้องการใบประกอบวิชาชีพโดยใช้เวลาเรียนสั้น เพียง 6 เดือนเพียงแค่นั้น เรียนจบสามารถมีงานทำ รับรายได้เลยในทันที สามารถปฏิบัติงานได้ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลแล้วก็เอกชน สถานพยาบาลเสริมความงดงาม สถานพยาบาลฟันสถานพยาบาล สถานพยาบาลทั่วๆไป หรือร้านค้ายา ซึ่งมีฐานค่าตอบแทนรายเดือนค่อนข้างจะมั่นคง ทั้งยังเป็นสายงานที่มีต้องการอีกมากมายในอนาคต

1. ผู้ช่วยพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาลรวมทั้งเอกชน

ลักษณะงาน: อาชีพนี้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือดูแลคนไข้ รอติดต่อประสานงานในกลุ่มระหว่างหมอ พยาบาล ผู้เจ็บป่วย แล้วก็หน่วยงานอื่นในโรงพยาบาล โดยทุกคนในกลุ่มมีเป้าประสงค์เดียวกัน คือ ให้คนเจ็บได้รับการดูแลรักษาดูแลอย่างยอดเยี่ยมที่สุด หายจากการเจ็บป่วย กลับมาดำรงชีวิตทุกวันได้อย่างธรรมดาเร็วที่สุด เช่น วัดไข้รวมทั้งชีพจร วัดความดันผู้เจ็บป่วย, ช่วยทำให้ออกสิเจนคนเจ็บ ,ช่วยประคองคนเจ็บลุกจากเตียงหลังผ่าตัด, ต้อนรับและจัดคิวผู้ป่วยในแผนก ผู้ป่วยนอก(opd) ฯลฯ

 • คุณสมบัติ : จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล(NA)
 • ค่าตอบแทนรายเดือนเริ่ม 12,000 – 30,000 บาท

2. ผู้ช่วยคลีนิกเสริมความงาม

ลักษณะงาน: อาชีพนี้ปฏิบัติงานในคลีนิกเสริมความงาม ปฏิบัติภารกิจหลักช่วยหมอสำหรับการทำหัตถการต่างๆ อาทิเช่น จัดแจงเครื่องผ่าตัด ประคบน้ำแข็งแก้ปวด ช่วยส่งเครื่องมือการแพทย์ กระบวนการทำเลเซอร์ ทรีทเม้นท์ที่เกี่ยวกับความงาม และก็ช่วยเหลือต้อนรับ อำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้ามาใช้บริการในสถานพยาบาลความสวยงาม

 • คุณสมบัติ: จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
 • ค่าจ้างรายเดือนเริ่ม 12,000 – 30,000 บาท

3. ผู้ดูแลคนชรา

ลักษณะงาน: อาชีพนี้ดำเนินงานในศูนย์ดูแลผู้สูงวัย หรือรับจ้างอิสระ ดูแลผู้สูงวัยตามบ้าน ปฏิบัติหน้าที่หลักคือ ช่วยเหลือดูแลผู้สูงวัยตามกิจวัตรประจำวัน เตรียมอาหาร ให้ยาแก่คนสูงอายุ พาผู้สูงวัยบริหารร่างกาย จัดงานกิจกรรมนันทนาการให้ความสนุกสนาน บรรเทาแก่คนชรา รวมถึงดูแลสุขลักษณะ ความสะอาดต่างๆ เพื่อช่วยทำให้คนวัยชรา มีสุขภาพทางร่างกายและก็จิตใจที่แข็งแรง

 • คุณสมบัติ: จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือนเริ่ม 12,000 – 30,000 บาท

4. ผู้ดูแลเด็ก

ลักษณะงาน: อาชีพนี้ปฏิบัติงานในศูนย์ดูแลเด็ก หรือรับจ้างอิสระดูแลเด็กตามบ้าน ปฏิบัติหน้าที่หลักช่วยเหลือพยาบาล เพื่อการดูแลเด็ก เช่น ดูแลกิจวัตรที่ทำเป็นประจำทุกวันของเด็ก เตรียมพร้อมของกินแล้วก็ยาต่างๆ อาบน้ำ กล่อมนอน พาบริหารร่างกาย พาเล่นอนันทนาการ ดูความปลอดภัย และดูอุบัติเหตุในบ้านแก่เด็ก

 • คุณสมบัติ: จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือนเริ่ม 12,000 – 30,000 บาท
จบผู้ช่วยพยาบาล ทำงานอะไร

5. ผู้ช่วยนักกายภาพ นักกิจกรรมบำบัด และนักโภชนาการ

ลักษณะงาน: อาชีพนี้ดำเนินงานในโรงพยาบาลหรือ สถานพยาบาลกายภาพบำบัด สถานพยาบาลบำบัดรักษา ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล ฟื้นฟูสภาพการเจ็บป่วยของคนไข้ ช่วยขยับแขนขาเพื่อออกแรง ให้คนไข้กลับมาใช้ร่างกาย ขยับแขนขา เดิน วิ่งได้ตามเดิม รวมทั้งเตรียมการความพร้อมเพรียงของวัสดุและก็สิ่งของต่างๆ สำหรับในการบริการ กิจกรรมบำบัดรักษากับคนไข้ แล้วก็หน้าที่อื่นๆ ดังเช่นว่า ช่วยเหลือคัดเลือกกรองคนไข้, สำรวจดูแลความพร้อมเพรียงของเครื่องมือที่ใช้ในการบริการกิจกรรมบำบัดรักษา, ช่วยขยับตัว ขยับแขนขา ในผู้เจ็บป่วยที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้

 • คุณสมบัติ: จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือนเริ่ม 12,000 – 30,000 บาท

6. ผู้ช่วยเภสัชกรห้องยา ร้านขายยา

ลักษณะงาน: อาชีพนี้ปฏิบัติงานในโรงหมอ สถานพยาบาล หรือร้านขายยา อาชีพนี้มีบทบาทหลักเป็นที่ปรึกษา แล้วก็ให้คำปรึกษาด้านยาให้แก่คนป่วย ทำหน้าที่มอบยาแก่ผู้เจ็บป่วย โดยอยู่ภายใต้การดูแลของเภสัชกร เตรียมพร้อมยาตามคำสั่งของหมอแล้วก็พิจารณาความปลอดภัยของการดูแลรักษา จัดเก็บยา เตรียมสต็อกคลังเก็บของยาให้ถูก แล้วก็หน้าที่อื่นๆ

 • คุณสมบัติ: จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือนเริ่ม 12,000 – 30,000 บาท

7. ผู้ช่วยหมอฟัน ทันตกรรม ห้องฟัน

ลักษณะงาน: อาชีพนี้ดำเนินงานในโรงพยาบาล คลีนิกทันตกรรม อาชีพนี้ปฏิบัติภารกิจหลักคือช่วยเหลือหมอฟันสำหรับการรักษาผู้ป่วยเป็นหลัก ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในหัวข้อการดูแลรักษาโพรงปาก การเตรียมพร้อมก่อนเข้ารักษา แนวทางการรักษา และก็กระบวนการปฏิบัติหลังการดูแลรักษา แก่คนที่มาใช้บริการ ช่วยเหลือดูแลเครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ทำฟัน รวมอีกทั้งช่วยหมอฟันสำหรับเพื่อการปฏิบัติงานรักษาด้วยการใช้

 • คุณสมบัติ: จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือนเริ่ม 12,000 – 30,000 บาท

8. ผู้ช่วยต้อนรับ แผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

ลักษณะงาน: อาชีพนี้ดำเนินงานในโรงพยาบาล ในแผนกดูแลผู้ป่วยนอก(OPD) งานที่ทำอยู่เป็นประจำเป็นที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวกด้านให้แก่คนเจ็บที่มาโรงพยาบาลแบบไม่ค้าง ดูแลเอกสาร อำนวยความสะดวกสำหรับเพื่อการจัดคิว รวมทั้งบริการต้อนรับแก่คนไข้

 • คุณสมบัติ: จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลอย่างน้อย 6 เดือน
 • ค่าจ้างรายเดือนเริ่ม 12,000 – 30,000 บาท

9. ผู้ช่วยพยาบาลในสถานพยาบาลตรวจโรคทั่วๆ ไป สถานพยาบาลไตเทียม

ลักษณะงาน: อาชีพนี้ดำเนินงานในสถานพยาบาลตรวจโรคทั่วๆไป มีหน้าที่หลักในการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาล ทั้งยังต้อนรับ อำนวยความสะดวก จัดคิวหรือแม้กระทั้งการเป็นผู้ช่วยหมอหรือพยาบาล วัดความดัน บันทึกชีพจร จัดยา ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาลเด็ก สถานพยาบาลตรวจอายุรกรรม หรือสถานพยาบาลตรวจโรคเฉพาะทาง

 • คุณสมบัติ: จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 6 เดือน
 • ค่าจ้างรายเดือนเริ่ม 12,000 – 30,000 บาท

10. ผู้ช่วยแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ลักษณะงาน: อาชีพนี้ดำเนินการในโรงพยาบาล ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย หรือหน่วยงานด้านสาธารณสุข หน้าที่หลักเป็นต้อนรับ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการแพทย์ การพยาบาล

 • คุณลักษณะ: จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลขั้นต่ำ 6 เดือน
 • ค่าตอบแทนรายเดือนเริ่ม 12,000 – 30,000 บาท