ปัญหา นักเรียน เรียนบทเรียน จบแล้ว ไม่มีบทเรียนถัดไปขึ้นให้ไปต่อ

admin stis posted 3 years ago, 0 Comments

ส่วนใหญ่นักเรียนที่เจอะปัญหานี้ อาจจะเนื่องมาจากเปิดระบบ วิชาเรียนนั้นๆ อยู่ หลายเครื่อง หรือมือถือ 2 เครื่องขึ้นไป
วิธีการแก้ไข ให้ทำการปิดหน้าเพจที่เปิดเรียน นั้นๆ ให้เหลือเฉพาะเครื่องเดียว นะครับ ซึ่งมันอาจทำให้บทเรียนนั้นๆ ยังอยู่ในสถานะเรียนยังเรียนไม่จบ