FB pixel
Skip to content

ตารางเปรียบเทียบการศึกษา Education Cost Compare

ตารางเปรียบเทียบการศึกษา ที่ท่านจะได้ทำความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งมีปัจจัยค่าใช้จ่าย หลายอย่างของนักเรียน นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา และปริญาตรี ของไทยในปัจจุบัน ที่ต้องเสียค่าเล่าเรียนกว่าจะจบออกมา ได้รับประกาศนียบัตร หรือใบปริญญา จบแล้วมีงานทำตามความฝันของตัวเอง หรือตามความฝันของครอบครัว ซึ่งในสมัยอดีตความเชื่อของผู้ใหญ่มักจะสนับสนุนให้ลูกเป็นเจ้าคนนายคน รับราชการ ทหาร ตำรวจ นั่นเป็นแนวคิดดั้งเดิมที่ปลูกฝังกันมา ณ ปัจจุบันผ่านมาหลายทศวรรษ โลกปัจจุบันได้พัฒนาเปลี่ยนวิถีชีวิต สังคมของยุคเสรีการค้า งานราชการ อาจจะไม่ใช้เป็นคำตอบสุดท้ายของ เด็ก เยาวชนอีกคชต่อ หรือของพ่อแม่คนรุ่นปัจจุบันเสียแล้ว ดังนั้นงานสายอาชีวะ ซึ่งดูเหมือนขาดความสนใจ หรือระบบการศึกษาไทยไม่ส่งเสริมเท่าที่ควร ซึ่งสวนทางกับความเป็นจริง ในสมัยอุตสหกรรมไร้พรมแดน ผู้คนมีอายุยั่งยืนขึ้น ด้วยเวชกรรมอันทันสมัย การสาธารณสุขได้พัฒนามากขึ้น เข้าถึงผู้ห่างไกลชนบท มากขึ้น ซึ่งผู้ที่จะมาเป็นผู้ใช้แรงงานสายอาชีพนี้ ผลิตตามไม่ทัน ปัญหา…. จึงเกิด?

ตารางเปรียบเทียบการศึกษา

ตารางเปรียบเทียบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา

ผู้ช่วยเภสัชกร “PA”

ระยะเวลาเรียน : ทฤษฎี 4 เดือน ภาคปฏิบัติ 2 เดือน รวม 6 เดือนจบ

ค่าใช้จ่าย : 69,000 บาท

สวัสดิการ: – หอพักนักศึกษา (ไม่เสียค่าน้ำ ,ค่าไฟ) – ชุดนักศึกษา 2 ชุด – ชุดกีฬา 1 ชุด – ตำราเรียน – คอร์สอบรมพิเศษ – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน – กิจกรรมทัศนศึกษา / ศึกษาดูงาน – ประกันรายได้จากการว่างงานให้ เดือนละ 6,000 บาท

งาน: มีงานรองรับ 100 % เช่นร้านยา โรงงานผลิตยา ฯ

เงินเดือน: 12,000 – 18,000 บาท

อนาคต: มีงานทำที่มั่นคง / มีเงินเดือน เรียนต่อ “ ปริญญาตรี ” หรือที่สูงกว่าขึ้นไปได้ด้วยตัวเอง

พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล “NA”

ระยะเวลาเรียน: ทฤษฎี 3 เดือน ภาคปฏิบัติ 3 เดือน 6 เดือนจบ

ค่าใช้จ่าย: 59,000 บาท

สวัสดิการ: – หอพักนักศึกษา (ไม่เสียค่าน้ำ ,ค่าไฟ) – ชุดนักศึกษา 2 ชุด – ชุดกีฬา 1 ชุด – ตำราเรียน – คอร์สอบรมพิเศษ – กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน – กิจกรรมทัศนศึกษา / ศึกษาดูงาน – ประกันรายได้จากการว่างงานให้ เดือนละ 6,000 บาท

งาน: มีงานรองรับ 100 % เช่นโรงพยาบาล คลินิก เนอสเซอรี่ สถานีอนามัย ศูนย์บริการด้านความงาม ฯ

เงินเดือน: 10,000 – 15,000 บาท

อนาคต: มีงานทำที่มั่นคง / มีเงินเดือน เรียนต่อ “ ปริญญาตรี ” หรือที่สูงกว่าขึ้นไปได้ด้วยตัวเอง

“ ปริญญาตรี ” มหาวิทยาลัย / ราชภัฏ / วิทยาลัย ฯลฯ

ระยะเวลาเรียน: 4 ปี (บางคณะ 5 – 6 ปี)เช่น ครุศาสตร์, แพทย์ศาสตร์,เภสัชกร ฯลฯ

ค่าใช้จ่าย: ไม่ต่ำกว่า 400,000 บาท (ทุนส่วนตัว) หรือ กองทุน กยศ. (กู้ยืม)

สวัสดิการ: ไม่มี นักศึกษาต้องจัดการเรื่องที่พัก(หากเป็นของรัฐบาลก็อาจจะมีหอพักให้) ที่กิน ค่าใช้จ่ายประจำวัน การเดินทาง การอบรมเพิ่มเติม *** ไม่มีการประกันการตกงาน

งาน: ต้องหางานทำเอง แข่งขันสูง อาจจะไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา ซึ่งเป็นไปได้มากมีโอกาสตกงาน

เงินเดือน: ประมาณ 12,000 บาท

อนาคต: หางานทำ ( หางานทำไม่ได้ ก็ “ตกงาน” ) ถ้ากู้กองทุน กยศ. “ หางานทำ + ใช้หนี้ 15 ปี ”

ตารางเปรียบเทียบการศึกษา ของแต่ละสถาบัน

 

  ชื่อโรงเรียน

                                      

หลักสูตร สวัสดิการของนักศึกษา
ผู้ช่วยการพยาบาล  NA ผู้ช่วยเภสัชกร

PA

หลักสูตร

Online

ห้องส่วนตัว นอนรวม ห้องแอร์ ห้อง

พัดลม

อบรม

คอมพิวเตอร์

(เฉพาะทาง)

อบรม

ภาษาอังกฤษ

อบรม

พ่อรวยสอนลูก

(สหรัฐอเมริกา)

พิธีการ

หมอบหมวก

รับเข็ม

Siam RNA Inter School × ×
เมธารักษ์การบริบาล × × ? ? ? ? × × × ×
บางกอก เอ็นเอ เมืองทองธานี × × ? ? × ? × × ×
รามบริรักษ์ × × ? ? ? ? ? × × ×
ดิษฐ์ราการบริบาล × × ? ? ? ? ? × × ×
เอื้อการบริบาล × × ? ? × ? ? × × ×
วิชาชีพ “เบญจรักษ์รวมชัย” × × ? ? × ? × × ×
เสรีรักษ์การบริบาล × × ? ? ? × ? × × ×
เนตรนภาบริรักษ์ × × ? ? ? ? × × × ×
ปิยมินทร์คุณารักษ์ × × ? ? × × × × ×
สุรนารายณ์บริบาล × × × ? ? × × × ×

แหล่งข้อมูล  :  มาจากเว็บไซต์  ของแต่ละสถาบันการศึกษา  (  เครื่องหมาย “ ? ”  หมายความว่า  ไม่ทราบข้อมูล เนื่องจากทางแต่ละสถาบันไม่ได้แจ้งให้ทราบ   )

 

 

 

งานวิจัยทางด้านการศึกษา สรุปผลการวิจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเอกชนทางการศึกษาของนักเรียนไทย

สถิติการทำงานของประชากร (สำนักงานสถิติแห่งชาติ)