FB pixel
Skip to content

“เรียนผู้ช่วยพยาบาล na” ระยะ 6 เดือน

คำแนะนำเรื่อง “เรียนผู้ช่วยพยาบาล na” ระยะสั้น คือ การเรียนหลักสูตรในวิชา การดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ จากสถาบันหรือ โรงเรียนบริบาล บริรักษ์ ใช้เวลาเรียน 6 เดือน ถือเป็นหลักสูตรอาชีวะศึกษาเบื้องต้น ซึ่งเกิดจากนโยบายภาครัฐ โดยมีกระทรวงสาธารณสุข ได้ทำความตกลงมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ผลิตบุคคลากรทางการแพทย์ การพยาบาล การบริบาล ที่ยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก มาทำหน้าที่รองรับงานทางด้านการแพทย์ การเภสัชกรรมและการพยาบาล โดยถือกำเหนิด “โรงเรียน บริบาล” ขึ้นอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อให้ผู้ที่จบการศึกษานำไปประกอบอาชีพและช่วยเหลือตนเอง โดยมีระยะเวลาเรียน ภาคทฤษฎี 3 เดือน และฝึกงานปฏิบัติ รวมการฝึกงานจริง 3 เดือน โดยเหมาะสำหรับท่านที่อยากทำงานในโรงพยาบาล เอกชนชั้นนำและรัฐบาล(ทุกแผนก), ศูนย์การแพทย์,คลินิกเวชกรรม, สถานดูแลเด็กเล็ก(Nursery), สถานดูแลผู้สูงอายุ(Nursing Home), ศูนย์สุขภาพ และ โรงเรียนอนุบาลโดยนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ จะได้รับความรู้พื้นฐานทางการพยาบาล เช่น การวัดความดันโลหิต,การช่วยพยาบาลในการให้น้ำเกลือ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งรายวิชาอื่นๆที่เป็นประโยชน์

เรียนผู้ช่วยพยาบาล na

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการเรียนหลักสูตร มีดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กเล็ก
 2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการดูแลเด็กเล็กและเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารและการปรุงอาหารสำหรับเด็กเล็ก
 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ถูกต้องไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เรียนจบแล้วมีงานรองรับทันที

คุณสมบัติของผู้เรียนหลักสูตร เรียนผู้ช่วยพยาบาล na

ควรมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำคือ มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า บางโรงเรียนอาจรับ วุฒิ ม.3 ในความเห็นของผู้เขียนแนะนำว่าควรจบ ม.6 ดีกว่า เพราะวุฒิภาวะในเรื่องการเรียน และการปฏิบัติงาน ในสถานที่ฝึกงาน น้องๆ ต้องพร้อมในเรื่องการเรียนทฤษฎี และการปฏิบัติอย่างเข้มงวด หลายสถานที่หรือหน่วยงานมักจะไม่ค่อยยอมรับเด็กจบ ม.3 เข้าฝึกงาน เพราะการฝึกงานนั้นส่วนใหญ่เด็กที่เรียนมาต้องพร้อมที่จะฝึก หรือปฏิบัติงานได้ด้วย

ข้อกำหนดของโรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาลให้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าทุกสาขา
 2. ชาย – หญิง อายุ ตั้งแต่ 18-35 ปี
 3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ
 4. ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

เรียนผู้ช่วยพยาบาล na จบแล้วได้รับวุฒิอะไร?

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (ผู้ช่วยพยาบาล na) ได้เมื่อ

 1. นักศึกษามีการเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา โดยรวมหลักสูตรเรียนทฤษฎี จำนวน 420 ชั่วโมง หรือ 3 เดือน
 2. ศึกษาครบตามรายวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
 3. สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
 4. ฝึกภาคปฏิบัติครบจำนวนชั่วโมงที่กำหนดแต่ละหลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 420 ชั่วโมง หรือ 3 เดือน

นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น จะสำเร็จการศึกษา จะได้รับวุฒิประกาศนียบัตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล วิชาการดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อเรียนผู้ช่วยพยาบาล na จบแล้วทำงานที่ไหน?

เมื่อศึกษาจบหลักสูตรแล้วสามารถทำงานได้ทันที ทั้งในโรงพยาบาล เอกชนชั้นนำและรัฐบาล(ทุกแผนก), ศูนย์การแพทย์, คลินิกเวชกรรมสถานดูแลเด็กเล็ก(Nursery), สถานดูแลผู้สูงอายุ(Nursing Home), ศูนย์สุขภาพ และ โรงเรียนอนุบาลเงินเดือนเริ่มต้นที่ 10,000 -13,000 บาท ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน และรายได้นี้ยังไม่รวมสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนผู้ช่วยพยายาล na กับเรา?

เนื่องด้วยสภาวะเศรษฐกิจถดถอย สถานะการเงินของครอบครัวมักจะประสบปัญหาในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย และการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมักมีค่าใช้จ่ายสูง ประกอบกับในสภาวะปัจจุบันการต้องการแรงงานทางด้านสาธารณสุขมีอัตราสูงอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มจำนวนของผู้สูงอายุสูงขึ้น และธุรกิจทางด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Health Care) มีอัตราขยายตัวอย่างมาก จึงเป็นเหตุหลักที่ หลักสูตรระยะ 6 เดือน ที่ต้องเรียนพร้อมฝึกงานอย่างเข้มข้น จบออกไปรองรับกับงานที่รออยู่ จบแล้วไม่ตกงาน เหมาะกับน้องๆ ที่ต้องการทำงาน

เปิ้ล นักศึกษา ผู้ช่วยพยาบาล na

คุณ”เปิ้ล”

รู้สึกดีใจค่ะ ที่ได้เรียนที่นี่ เพราะที่นี่ทำให้ เปิ้ล มีเพื่อนใหม่ๆ เยอะมากค่ะ ทั้งครู-อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็ใจีดีมากค่ะ และสำคัญที่นี่สอนให้เปิ้ลมีวิชาชีพติดตัว เพื่อจะประกอบอาชีพในอนาคตค่ะ

ผู้ช่วยพยาบาล na

จบแล้วไม่ต้องหางานทำ”โรงเรียนจัดหางานให้”

เรียนที่นี่สนุกดีค่ะเพื่อนเยอะ และก็ได้ความรู้เยอะแยะมากค่ะ และที่สำคัญเรียนจบแล้วไม่ต้องหางานทำเองค่ะ โรงเรียนเขาจัดหาให้ค่ะ แรกๆก็กลัวค่ะว่าจะเหมือนอย่างที่คนแถวบ้านเขาพูดกันหรือเปล่า แต่พอมาที่นี่จริงๆ แล้วไม่เป็นอย่างที่คนอื่นๆ เขาเคยกลัวกันเลยค่ะ อยากบอกว่าดีใจค่ะที่ได้เรียนกับที่นี่ อาจารย์ทุกคนท่านน่ารักมากค่ะ

classroom โรงเรียนสยามธัญบุรี

ไม่มีเงินทุนเราก็ช่วยให้เรียนได้

ก็เพราะว่าทางบ้านไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะส่งดิฉันให้เเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยดิฉันก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เพื่อจะได้มีงานทำ แล้วก็จะได้เรียนต่อปริญญาตรีได้อย่างที่ดิฉันตั้งใจไว้ค่ะเพราะว่าที่นี่เขาก็ได้ทำโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัย ดิฉันจึงมีโอกาสได้เรียนอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะที่ดิฉันเลือกเรียนที่นี่

ราคาค่าเล่าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล na

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสมัครเรียน