FB pixel
Skip to content

เรียนกับสถาบันเราได้อะไรบ้าง!!

1.ค่าเทอมผ่อนชำระได้

2.มีส่วนลดค่าเทอมทันที

3.ผู้ปกครองท่านใดเป็นสมาชิก ธนาคาร ธกส. สามารถกู้ทุนเรียนของบุตรได้

4.เครื่องแบบฟรีทุกชุด

5.อุปกรณ์การเรียนมีให้เรียนครบครัน

6.หอพักฟรี แยก ชาย-หญิง พร้อม Wifi ฟรี

7.มีศึกษาดูงานนอกสถานที่

8.มีสอนภาษาอังกฤษเสริมจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

9.จัดหางานให้ฟรีการันตีการมีงานทำ 100% (เลือกได้ทั่วประเทศ)

10.มีอาจารย์ดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่แรกสมัครเรียนไปจนถึงฝึกงาน / ทำงาน