FB pixel
Skip to content

หลักสูตรเรียน ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาล ที่เปิดสอน ณ ปัจจุบัน

เนื้อหา หลักสูตรเรียน ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาล และการสอน ของโรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล ได้ทำการวางปฏิทินการศึกษาให้สอดคล้องกับการศึกษาไทย  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดตารางเรียนไว้ เมื่อเด็กนักเรียน ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ สามารถสมัครเข้าเรียนต่อได้อย่าง ไม่สะดุด และเว้นระยะ ทำให้ไม่เสียเวลาการเรียน และการฝึกงาน จบได้อย่างรวดเร็ว และประกอบอาชีพทำงาน  ด้วยปณิธานของโรงเรียนที่มุ่งมั่นจะพัฒนาการศึกษาของนักเรียนไทยให้ก้าวไกล โดยนักเรียนไทยต้องได้เรียนกันอย่างทั่วหน้า ประหยัดค่าใช้จ่าย คุ้มทุนที่เรียน เราจึงมีการพฒนาการเรียนการสอนระบบควบคู่ออนไลน์

ถึงแม้ว่าทางการอาจจะยังไม่เห็นด้วยเพราะเกรงว่าคุณภาพการสอนอาจจะยังไม่ได้มาตราฐาน แต่ทางโรงเรียนได้พัฒนาระบบการเรียนควบคู่ออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ว่าเด็กต้องได้เรียนและรับการสอนให้ได้มากกว่าในห้องเรียน ทั้งนี้ระบบบการเรียนยังช่วยให้เด็กได้ทำการทบทวนการเรียน ย้อนดูบทเรียนได้ตลอดเวลา สิ่งที่สำคัญคือ เด็กสามารถใช้เวลา ในการเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่จำกัด แม้กระทั้งอุปกรณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ แลปทอบ มือถือ รองรับการเรียนได้ทั้งหมด อีกทั้งทำให้เด็กไทยในยุค New Normal ต้องฉลาดใช้เทคโนโลยี่เพื่อปรับองค์ความรู้ของตนเองได้อย่างมีประสิทธภาพสูงสุด คุ้มค่าใช้จ่าย

แต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือ การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ในยุคเศรษฐกิจประสบปัญหา เด็กๆไทย ต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เข้าสู่เมืองหลวง ค่าใช้จ่ายในระหว่างการเข้ามาเรียนต่างๆ มากมาย เมื่อจบแล้วยังจะสามารถออกไปทำงานได้ในสายอาชีวะ ทางด้านการบริบาล ที่มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง 

คุณจะได้อะไรจากบทความนี้ เลือกหัวข้อทางลัดที่ต้องการอ่าน

รายการ หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา พ.ศ. 2564

หลักสูตร ควบคู่ออนไลน์

ลงทะเบียน เริ่มเรียน online ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ 
ชำระค่าเรียนหลักสูตรเบื้องต้น 
หลังจากชำระค่าเรียนแรกเข้า 
นักศึกษามอบตัวที่โรงเรียน ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
จากนั้นเริ่มเรียนที่บ้านได้เลย
 ผู้ช่วยเภสัชกร ประมาณ 280 ชม.,
 ผู้ช่วยพยาบาล ประมาณ 420 ชม.
หลังจบหลักสูตรออนไลน์ นักเรียนเข้าประจำ
ที่โรงเรียน อีก 3 สัปดาห์ แล้วต่อด้วยการฝึกงาน 2 เดือน

หลักสูตร ภาคปกติ

ปิดตามนโยบายของรัฐบาล
** นักเรียนยังคงสามารถเรียนออนไลน์ได้**

*** กำหนดการเรียน อาจมีการปรับตารางวันเวลา กรุณาตรวจสอบกับฝ่ายวิชาการ หรืออาจารย์แนะแนว
หมายเหตุ
การสมัครเรียน (เรียนควบคู่)ผ่านระบบ E-Learning 
สะดวกรวดเร็ว ทวบทวนเรียนได้ไม่จำกัด 

หลักสูตรเรียน ภาควันหยุด เสาร์-อาทิตย์ 
กรุณาติดต่อ ตารางเวลาเรียนกับอาจารย์ฝ่ายวิชาการอีกครั้ง
หลักสูตรเรียน ควบคู่ นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่
 ระดับ ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, กศน. ,ปวช. ปวส. ป.ตรี 
แล้วเข้าสู่การเรียนภาคปกติ ตารางกำหนดการสอบ Final 
และเรียนภาคปฏิบัติ อีก 120 ชั่วโมง( 3 สัปดาห์) ของแต่ละรุ่น
 กรุณาตรวจสอบตารางเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล เปิดสอนในระดับวิชาชีพ 2 หลักสูตร โดยได้จัดวางระบบการเรียนการสอนออกเป็น หลักสูตรปกติ และหลักสูตรออนไลน์ ดังนี้

หลักสูตร ภาคปกติ
1. หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร PA (Pharmacy Assistant)
2. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล NA (Nursing Assistant)
หลักสูตร ภาคควบคู่ออนไลน์
1. หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร PA (Pharmacy Assistant)
2. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล NA (Nursing Assistant)

ระยะเวลาในการศึกษาหลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร ผู้ช่วยพยาบาล

โรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล เปิดสอนในระดับวิชาชีพ 2 หลักสูตร โดยได้จัดวางระบบการเรียนการสอนออกเป็น หลักสูตรปกติ และหลักสูตรออนไลน์ ดังนี้

หลักสูตรเรียน ผู้ช่วยเภสัชกร (Pharmacy Assistant)

หลักสูตรเรียนปกติ 
ใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 5 เดือน 
โดยแบ่งเป็น
ภาคทฤษฎี 3 เดือน
ภาคปฏิบัติ 2 เดือน
หลักสูตรควบคู่ออนไลน์ 
ใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 5 เดือน 
โดยแบ่งเป็น
ภาคทฤษฎี 3 เดือน **โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาเร็วกว่านั้น**
ภาคปฏิบัติ 2 เดือน

หลักสูตรเรียน ผู้ช่วยพยาบาล (Nursing Assistant)

หลักสูตรปกติ 
ใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 6 เดือน
โดยแบ่งเป็น
ภาคทฤษฎี 3 เดือน
ภาคปฏิบัติ 3 เดือน
หลักสูตรควบคู่ออนไลน์ 
ใช้ระยะเวลาในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 6 เดือน
 โดยแบ่งเป็น
ภาคทฤษฎี 3 เดือน ***โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาเร็วกว่านั้น***
ภาคปฏิบัติ 3 เดือน
** * หมายเหตุ : สำหรับหลักสูตรควบคู่ออนไลน์ นักศึกษาจะต้องเข้ารับการสอบและฝึกอบรมจริงเป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ หรือ 21 วัน ที่ โรงเรียนเพิ่มเติมก่อนได้รับการฝึกภาคปฏิบัติ

ระเบียบการและข้อกำหนด หลักสูตรเรียน

การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

  1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาต้องขึ้นทะเบียนนักศึกษาด้วยตนเอง ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ทางโรงเรียนกำหนด
  2. ผู้ที่ได้รับเข้าเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้ว และมารายงานตัวต่อฝ่ายทะเบียนนักศึกษา พร้อมทั้งชำระค่าเล่าเรียน ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนด
  3. ผู้ที่ได้รับเข้าเป็นนักศึกษาที่ไม่อาจขึ้นทะเบียนนักศึกษาตามวัน เวลาที่กำหนด จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนนักศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

ค่าเล่าเรียนของหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ในแต่ละหลักสูตร โดยทางโรงเรียนสามารถให้นักศึกษาใช้วิธีการผ่อนชำระได้เป็นงวด ๆ

การลาพักการศึกษา

นักศึกษาขอลาพักการศึกษาได้ด้วยเหตุผลข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
  2. มีเหตุอันควร หรือมีเหตุจำเป็นสุดวิสัย

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา

โรงเรียนได้กำหนดหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการศึกษาได้ดังนี้ การวัดผลการศึกษาอาจกระทำได้โดยการสอบเก็บคะแนนกลางภาค และการสอบปลายภาคเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา หรือการทดสอบระหว่างภาคการศึกษา หรือทำรายงานตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดให้
การวัดผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ

A Excellent ดีเลิศ = 4.00
B Fairly Good ดีพอใช้ = 3.00
C Almost Fair พอใช้ = 2.00
D Very Poor ใช้ไม่ได้ = 1.00
F Failed ไม่ผ่าน = 0

ในกรณีที่ใช้วิธีศึกษาในห้องเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาศึกษาทั้งหมดในแต่ละวิชา มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์เข้าสอบปลายภาคในวิชานั้นได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น

การพ้นสถานภาพนักศึกษา

ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ ตาย, ลาออก, ถูกถอนจากสภาพนักศึกษา หรือถูกจำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเฉพา
ใช้หลักฐานการศึกษาปลอมสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนอย่างร้ายแรง

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร หรือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลได้เมื่อ

1. นักศึกษามีการเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา
2. ศึกษาครบตามรายวิชา โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
3. สอบผ่านการสอบประมวลความรอบรู้ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า
4. ฝึกภาคปฏิบัติครบจำนวนชั่วดมงที่กำหนดแต่ละหลักสูตร

การคัดเลือกและคุณสมบัติเข้าศึกษา

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาของโรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล โดยได้จัดแบ่งคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ตามแต่ละหลักสูตรโดยการควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนด ดังนี้

กำหนดให้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3 ขึ้นไป),กศน,ปวช,ปวส, ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าทุกสาขา
2. ชาย – หญิง อายุ ตั้งแต่ 18-35 ปี
3. มีใจรักงานด้านการบริการสุขภาพ
4. ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

เอกสารการสมัครเข้าศึกษา

เอกสารที่ผู้สมัครต้องนำมาในวันสมัคร มีดังนี้

ใบสมัครที่กรอกไว้เรียบร้อยแล้ว ใบสมัครนักศึกษา-2563
1. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์จากสถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษา 2 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 2 ฉบับ (ถ้ามี)
6. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

สนใจ หลักสูตรเรียน ติดต่อขอข้อมูลสมัครเรียน